Stopnie szkoleniowe SENIOR

IV. Stopnie szkoleniowe uczniowskie senior
 1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia.
 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.
 3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami
  • biały pas – osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)
 4. Wymogi dodatkowe
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu – 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu – 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.
 5. Wymagania egzaminacyjne

  BIAŁY PAS 0 KYU – początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

  POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU

  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi
  2. Uderzenia – pchnięcia (uchi – tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
  3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
  4. Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
  5. Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri
  6. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
  4. Przewrót w przód i w tył

  Kumite:

  • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

  POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi
  2. Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi
  3. Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
  4. Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

  Sprawność fizyczna:

  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera – 20s.
  4. Przewrót w przód i w tył

  Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok

  Kumite:

  • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom – ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie

  PAS NIEBIESKI 8 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi
  2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi
  3. Blok: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare-omote, nogare-gyaku

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.:
   – Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
   – Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki
   – Zenkutsu-dachi + nihon uke
   – Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki
   – Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki
  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku I, II

  Sprawność fizyczna:

  • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20, podskoki do wysokości pasa + 5cm
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
  • Przerzut bokiem – gwiazda

  Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za rękę

  Kumite:

  1. Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
  2. Ju-kumite 3 x 1,5min

  PAS NIEBIESKI Z ZÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: neko-ashi-dachi
  2. Uderzenia: tettsui, nukite, shotei
  3. Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke
  4. Kopnięcia: ushiro-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Sanchin-dachi – poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki
  2. Kokutsu-dachi – poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke
  3. Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki
  4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku III, Pinian I

  Sprawność fizyczna:

  • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 30s.
  • Przerzut bokiem – gwiazda
  • Podskoki do wysokości pasa + 5cm

  Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce

  Kumite:

  • Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
  • Ju-kumite 5 x 1,5min

  PAS ŻÓŁTY 6 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
  2. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki
  3. Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morote-uke
  4. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Zenkutsu-dachi – Enkai gyaku-zuki
  2. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami
  3. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki
  4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian II, Juji-kata

  Sprawność fizyczna:

  • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 40s.
  • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica
  • Podskoki do wysokości pasa + 10cm

  Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi

  Kumite: Ju-kumite 10 x 1,5min

  PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Kihon-geiko: (podstawy techniczne)

  1. Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
  2. Bloki: hiji-uke

  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
  2. Kumite-no-kamae (pozycja walki) – unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri
  Kata bunkai Pinian I-III

  Sprawność fizyczna:

  • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50 ugięcia ramion (pompki) x 40
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 50s.
  • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica
  • Podskoki do wysokości pasa + 15cm

  Samoobrona:

  • Uwalnianie z obchwytów tyłem

  Kumite: : Ju-kumite 10 x 1,5min

  PAS ZIELONY 4 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  Ido-geiko: (poruszanie)

  1. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
  2. Łączenie kilku pozycji z technikami np.;
   – kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
   – zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

  Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
  Kata bunkai Pinian I-IV

  Sprawność fizyczna:

  • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 50
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
  • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach
  • Podskoki do wysokości pasa + 20cm

  Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem

  Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min

  PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:

  1. Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi

  Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
  Bunkai kata: Pinian I-IV

  Sprawność fizyczna:

  • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 70, ugięcia ramion (pompki) x 60
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
  • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach
  • Podskoki do wysokości pasa + 20cm

  Samoobrona: Uwalnianie z duszenia

  Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min

  PAS BRĄZOWY 2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:

  1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
  2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

  Kata: Pinian V, Sanchin
  Bunkai: kata Pinian I-V

  Sprawność fizyczna:

  • Siła: skłony brzucha leżąc x 80, wznosy tułowia leżąc x 80, przysiady z wyskokiem x 80, ugięcia ramion (pompki) x 60
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
  • Podskoki do wysokości pasa + 30cm

  Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min.

  PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:

  1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

  Kata: Gekisai-sho, Yantsu
  Bunkai kata Pinian I-V

  Sprawność fizyczna:

  • Siła: skłony brzucha leżąc x 100, wznosy tułowia leżąc x 100, przysiady z wyskokiem x 100, ugięcia ramion (pompki) x 100
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera – 60s.
  • Podskoki do wysokości pasa + 30cm

  Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min