Stopnie szkoleniowe MISTRZOWSKIE

V. Stopnie szkoleniowe mistrzowskie
 1. Osoba zdająca na stopień mistrzowski Idan kyokushin karate musi spełnić następujące warunki:
  • ukończone 18 lat
  • stopień szkoleniowy 1kyu
  • min. 5 letni staż w kyokushin karate
  • opanowała wymogi techniczne
  • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 2. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IIdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 21 lat
  • stopień szkoleniowy 1dan
  • min. 7 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu min 2 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 3. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IIIdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 25 lat
  • stopień szkoleniowy 2dan
  • min. 10 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu 3 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
  • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu
 4. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IVdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 30 lat
  • stopień szkoleniowy 3dan
  • min. 15 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu 4 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
  • wychowała mistrza posiadającego czarny pas
  • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • pisemna opinia macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK
 5. Wymogi dotyczące osób zdających na 5dan i wyżej leżą w gestii Światowej Organizacji, z którą współpracuje PFKK. Organizacja Kyokushin-kan International stopni 5 i 6 dan nie nadaje bez egzaminu. Egzaminy na 5 i 6 dan zdaje się tylko przed Kancho Hatsuo Royama i Fuku-kancho Tsuyoshi Hiroshige.
 6. Egzamin weryfikacyjny na stopnie mistrzowskie przeprowadza komisja egzaminacyjna na wniosek egzaminowanego. Podchodzący do egzaminu weryfikacyjnego na stopnie mistrzowskie musi spełnić następujące warunki:
  • mieć ukończone odpowiednią ilość lat według wyższych wymagań
  • min. roczny staż w kyokushin karate
  • udokumentowany staż w sztukach walki oraz posiadany stopień szkoleniowy
  • pisemną opinię macierzystego klubu potwierdzoną przez PFKK
 7. Wymogi egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie

  Czarne pasy:

  • Opanowanie zakresu technicznego na stopnie szkoleniowe kyu
  • Znajomość nazewnictwa i zastosowania technik z zakresu stopni uczniowskich oraz zastosowanych w kata
  • Znajomość kata bunkai
  • Znajomość ura-waza
  • Umiejętność prowadzenia walki w pełnym kontakcie

  SHODAN:

  1. Kata: Pinian I-V, Gekisai-dai Gekisai-sho, Saiha, Nifanchin Shodan.
  2. Jedno kata z kijem – Bo
  3. Kumite: 20 x 1,5min

  NIDAN:

  1. Kata: Garyu, Seienchin, Naifanchin Nidan
  2. Jedno kata z kijem – Bo
  3. Kumite: 20 x 1,5min

  SANDAN:

  1. Kata: Seipai, Kanku, Nifanchin Sandan
  2. Dwa kata z kijem – Bo
  3. Kumite: 30 x 1,5min

  YONDAN:

  1. Kata: Sushiho, Tensho
  2. Kumite: 40 x 1,5min