Wymagania

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STOPNI SZKOLENIOWYCH
W KYOKUSHIN KARATE

I. Stopnie szkoleniowe Junior

 1. Limit wiekowy
 2. Limity czasowe
 3. System stopni i oznaczenia
 4. Wymogi dodatkowe
 5. Wymagania egzaminacyjne

II. Stopnie szkoleniowe Senior

 1. Limit wiekowy
 2. Limity czasowe
 3. System stopni i oznaczenia
 4. Wymogi dodatkowe
 5. Wymagania egzaminacyjne

III. Stopnie szkoleniowe Mistrzowskie

 1. Warunki przystąpienia do egzaminu na 1dan
 2. Warunki przystąpienia do egzaminu na 2dan
 3. Warunki przystąpienia do egzaminu na 3dan
 4. Warunki przystąpienia do egzaminu na 4dan
 5. Egzaminy leżące w gestii Światowej Organizacji
 6. Warunki Egzaminu Weryfikacyjnego
 7. Wymogi egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie