SILNI!

W kwietniu realizowaliśmy program edukacyjno-profilaktyczny „SILNI”. Jest on kontynuacją programu pn. „MAM MOC” z 2018 roku. Program dotyczył zasad współpracy w grupie, rozwijania konstruktywnych metod radzenia sobie ze złością, porażką, zrozumieniem i doświadczeniem ograniczeń swojej sprawności. Zwracał uwagę i kształtował refleksje nad zdrowiem i sprawnością psychofizyczną.

Zostaw komentarz