Program edukacyjno-profilaktyczny „SPORT”

W okresie od kwietnia do czerwca w naszym klubie był realizowany program edukacyjno-profilaktyczny „SPORT”. Głównym celem programu było rozwijanie i wzmacnianie wśród uczestników kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych, ze szczególnym naciskiem na kształtowaniem umiejętności pracy zespołowej, wzmacnianie wartości jakimi kierujemy się w życiu, rozwijanie umiejętności rozwiazywania konfliktów.
Nazwa programu SPORT (szacunek dla siebie i innych, prawdomówność, odpowiedzialność, rozwiazywanie konfliktów, tolerancja) odnosiła się do wartości jakie chcielibyśmy wpajać uczestnikom zajęć w naszym klubie, a które mają istotne znaczenie w kształtowaniu pozytywnych postaw.

Zostaw komentarz